Provincie Limburg opent twee regelingen voor monumenten

06-03-2020 | Met ingang van 4 maart heeft de provincie Limburg twee regelingen opengesteld voor behoud van gebouwde en groene monumenten. Dit zijn de ‘Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022’ en de ‘Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022’. Beide regelingen hebben een looptijd van twee jaar.

Met de restauratieregeling ondersteunt de provincie urgente restauraties aan monumenten. Dit kan zowel gebouwde als groene monumenten betreffen. Een belangrijk criterium is dat een project startklaar dient te zijn: dat wil zeggen dat de eventueel benodigde vergunningen zijn verleend. Voor elk project gaat de provincie graag in overleg met de initiatiefnemer. Voor de restauratieregeling is in totaal een budget beschikbaar van €6 miljoen, dat in twee tranches van elk €3 miljoen zal worden opengesteld.

Met de Monulisa-regeling co-financieert de provincie de rijkssubsidie voor het normaal onderhoud aan gebouwen die nog een functie hebben voor de openbare eredienst, onderhoud aan molens en aan groene monumenten. Voor de Monulisa-regeling is een budget beschikbaar van € 1,7 miljoen voor de volledige looptijd.

Dat zowel restauratie als onderhoud van groene monumenten wordt ondersteund door de Provincie Limburg is een nieuwe lijn die volgt uit het onlangs vastgestelde beleidsprogramma ‘Monumenten behouden, benutten én beleven’ (voor 2020-2023). “Een monument staat niet op zich, maar vormt met zijn groene omgeving een functionele eenheid; het erfgoedensemble. We zijn blij dat we met beide regelingen een impuls kunnen geven aan het behoud van erfgoedensembles”, aldus gedeputeerde Hubert Mackus.

Bron: Provincie Limburg