Programma Toekomst Religieus Erfgoed gaat verder

16-11-2023, RCE | Op maandag 13 november ondertekenden acht landelijke partners voor het vervolg van de gezamenlijke nationale kerkenaanpak in Nederland. Deze aanpak wordt sinds 2018 succesvol gevoerd onder de noemer ‘Programma Toekomst Religieus Erfgoed’. Staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, ondertekende mede de samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties, waaronder de VBMK.

De ondertekening betreft het vervolgen van het programma en de gezamenlijke afspraken t/m eind 2024. Hiervoor is in 2023 en 2024 jaarlijks € 400.000 beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Een gezamenlijke nationale kerkenaanpak is noodzakelijk. Enerzijds zijn er de nog steeds groeiende zorgen bij de eigenaren van kerkgebouwen en kloosters om hun gebouwen te exploiteren en in stand te houden. Er is daarbij sprake van minder financiële armslag en groeiende leegstand.

Er is daarbij sterk ingezet op het instrument Kerkenvisie. Dit in 2019 breed geïntroduceerde instrument wordt nu in 240 gemeenten benut om het gesprek over de toekomst van bijna 70% van alle gebedshuizen in de samenleving te faciliteren. De visies die al afgerond zijn, laten zien dat ze worden vertaald in allerlei afspraken, producten, acties en voorzieningen.

De Kerkenvisies brengen ook aan het licht wat de actuele concrete opgaven per gebedshuis zijn: onderhoud en restauratie, verduurzaming, herbestemmen en aanpassen voor meervoudig gebruik. Als een kerkenvisie klaar is, is daarmee het proces niet afgerond, sterker nog:  dan komt de complexe opgave van het in gebruik houden van een deel van de kerken en het een goede toekomst geven van andere.

De partijen die de samenwerkingsafspraken over het vervolg van het programma Toekomst Religieus Erfgoed ondertekenden zijn:

  • Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media (OCW)
  • Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Overijssel, namens Interprovinciaal Overleg- Cultuur
  • Natasja Groothuismink, wethouder Zaanstad, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • John Bakker, voorzitter CIO-K, namens het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Frank Migchielsen, voorzitter Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen
  • Anique de Kruijf, Directeur (a.i.) Museum Catharijneconvent
  • Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Heemschut
  • Uğur Özcan, directeur Nationaal Restauratiefonds

Bron en verder lezen: RCE

 

De 8 TRE-partners (c) Bart van Vliet, RCE