Panorama Landschap en uw kerkgebouw

10-11-2022 | Kerkgebouwen zijn onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse landschap. Maar wist u dat er wel 78 verschillende landschapsregio’s te onderscheiden zijn? De database Panorama Landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt ze in kaart. Van elke regio is er een korte karakterschets van de geschiedenis van het landschap, vanuit het perspectief van eeuwenlange veranderingen. Het zijn kleine biografieën, gericht op de wordingsgeschiedenis van het landschap, van de prehistorie tot het heden.

Ook kerkbeheerders kunnen hun voordeel doen met de database: ontdek de eigenheid van uw regio en versterk uw profilering; ontwikkel activiteiten en evenementen die aansluiten op de lokale situatie; en kom op het spoor van nieuwe samenwerkingspartners.

Bekijk uw regio in Panorama Landschap