Overzicht gebruik en leegstand kerken in provincie Noord-Holland

04-03-2020 | De provincie Noord-Holland heeft een dashboard ontwikkeld waar alle beschikbare informatie over kerken is te vinden. Op basis van deze informatie kan een kerkenvisie opgesteld worden om te bepalen hoe de kerken het beste beschermd kunnen worden. In Noord-Holland zijn de gemeenten Alkmaar en Zaanstad al bezig met zo’n visie.

Het Nederlands religieus erfgoed is ongekend rijk en kan rekenen op draagvlak bij een breed publiek. Het draagvlak voor monumentale kerken, kloosters en hun interieurs is er, ongeacht of men zelf te kerke gaat of niet en geldt zowel jong als oud.

Door een teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk. Zo wordt het voor de eigenaren steeds moeilijker om het onderhoud van de gebouwen te bekostigen. Gevolg is dat een grote groep monumentale kerken en kloosters voor de eredienst gesloten worden, worden herbestemd of dat soms zelfs sloop dreigt.

Kerken zijn kenmerkend voor ons landschap en nemen een centrale plek in in onze steden en dorpen. De provincie zet zich samen met het Rijk en gemeenten in om deze waardevolle gebouwen te bewaren voor de toekomst. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend namens overheden, kerkeigenaren en vertegenwoordigers van erfgoed- en burgerorganisaties.

Het doel van deze overeenkomst is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed. Om dat te bereiken moet ál het religieuze erfgoed in samenhang gezien worden. Kerkgebouwen, synagogen en moskeeën van alle tijden, van alle geloven, monumentaal en niet-monumentaal.

De provincie ondersteunt via deze tool en het steunpunt monumenten en archeologie de ontwikkeling van kerkenvisies.

Bron: Provincie Noord-Holland