Overdracht gereformeerde kerk in Thesinge

Op vrijdag 13 juli wordt de gereformeerde kerk in Thesinge door de PKN-Gemeente Garmerwolde-Thesinge overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De overdracht vindt plaats om 16.00 uur in de gereformeerde kerk van Thesinge, Kerkstraat 7 te Thesinge. Wij hopen dat u deze bijzondere gebeurtenis met ons mee wilt maken. De SOGK en de PKN-Gemeente Garmerwolde–Thesinge nodigen u daarom van harte uit deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom in de kerk. Na de officiële overdracht wordt de kerk voor 10 jaar teruggehuurd door Stichting Dorpshuis Thesinge. Dit is belangrijk voor de continuïteit van het gebruik van het gebouw. Deze duurzame relatie garandeert dat het Kerkgebouw ook in de toekomst gebruikt kan worden voor kerk en dorp. Ook de verpachte gronden van de kerk worden deze middag aan Stichting Dorpshuis overgedragen. Door deze overdracht wordt Stichting Dorpshuis eigenaar van de grond, kopen ze de erfpacht af en worden ze volledig autonoom. Een belangrijke stap voor het dorpshuis, en dus voor de continuïteit van de leefbaarheid van het dorp.

Graag vernemen wij voor woensdag 11 juli aanstaande of u van deze uitnodiging gebruik maakt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Stichting Oude Groninger Kerken, telefoon: 050 312 35 69