Oproep: neem deel aan de enquete over de effecten van de coronacrisis op de erfgoedsector

22-06-2021, FIM | Vorig jaar hield de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) een enquete over de effecten van de coronacrisis op de erfgoedsector. Dit jaar is er een vervolgpeiling.

Deze tweede online enquête heeft als doel om de financiële gevolgen en de na-ijleffecten van de coronacrisis voor de erfgoedsector in de periode 2021-2023 in beeld te brengen. Daarmee wil de FIM peilen in welke mate en voor welke duur de verschillende soorten erfgoedorganisaties financieel geraakt worden.

De FIM verzamelt de informatie en brengt deze geanonimiseerd onder de aandacht van het Ministerie van OCW, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds, ten behoeve van de algemene belangenbehartiging van de erfgoedsector. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld.

De VBMK heeft een zetel in het bestuur van de FIM en kan daarmee ook de belangen van kerkbeheerders behartigen.

Wij verzoeken u vriendelijk deze enquête uiterlijk op 25 juni 2021 in te vullen.

Klik hier voor de enquete