Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten start 3 april

01-04-2023 | Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) start op maandag 3 april het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten. De uitvoering van het programma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds (NRE).

In het Ontzorgingsprogramma krijgen eigenaren van rijksmonumenten advies en begeleiding bij onder andere:

  • de keuze aan maatregelen voor verduurzamen
  • het beoordelen van plannen en/of offertes
  • een financiering- of subsidieaanvraag
  • de vergunningsaanvraag

Eigenaren van een rijksmonument starten op Monumenten.nl met de Zelfscan Duurzaam Monument. Op basis van gegevens over onder meer energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en eventueel eerder uitgevoerde maatregelen, ontvangen zij een rapport dat  een eerste inzicht geeft in de verduurzamingsmogelijkheden van het pand. De adviezen zijn conform de kwaliteitsnormen van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Vervolgens kiezen zij een van de Duurzame Monumenten adviseur (DuMo-adviseur) en gaan dan samen aan de slag.