Onderzoek erfgoedvrijwilligers Zuid-Holland

10-07-2022, Erfgoedhuis Z-H | In de erfgoedsector zetten dagelijks vrijwilligers zich in voor het beheren, behouden en beleven van erfgoed. Maar hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk actief in de sector? In welke categorieën erfgoed zijn zij actief? Welke werkzaamheden verrichten zij? En wat zijn hun drijfveren en motivaties? Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft een pilotonderzoek laten uitvoeren, zodat ‘de’ erfgoedvrijwilliger nog beter in beeld komt.

Uit het onderzoek blijkt dat er in totaal ruim 40.000 erfgoedvrijwilliger in Zuid-Holland actief zijn.

Het grootste deel van de erfgoedvrijwilligers (62%) valt in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder. Bovendien zijn er meer mannen (55 %) dan vrouwen (15%) actief als vrijwilliger. De culturele achtergrond van de vrijwilligers is hoofdzakelijk Nederlands (98%). Zij voeren grotendeels structurele taken en werkzaamheden uit (89%).

Erfgoedvrijwilligers zijn langdurig betrokken. Negen van de tien erfgoedorganisaties geeft aan dat hun vrijwilligers over het algemeen langer dan vijf jaar betrokken zijn bij de organisatie. Slechts een enkeling is korter dan een jaar betrokken als erfgoedvrijwilliger.

Erfgoedhuis Zuid-Holland stelt de resultaten van haar onderzoek beschikbaar. De onderzoeksmethodiek kan ook in andere provincies worden toegepast. Hiermee kan een landelijk beeld worden gecreëerd van de inzet van erfgoedvrijwilligers en kunnen trends en ontwikkelingen worden gemonitord.

Bron en verder lezen: Erfgoedhuis Zuid-Holland