OCW evalueert herbestemmingsregeling

27-01-2021, RCE | Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is in januari 2021 gestart met de evaluatie van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten. Deze regeling ondersteunt eigenaren van monumenten en belanghebbenden al sinds 2011 bij het doen van onderzoek naar haalbaarheid van herbestemming van hun monument en bij het treffen van noodmaatregelen om het monument wind- en waterdicht te maken om verval te voorkomen. Sinds 2020 is er in de regeling ook subsidie beschikbaar voor aanvullend verduurzamingsonderzoek.

Met de evaluatie die in januari 2021 van start gaat, wil OCW onderzoeken of de regeling heeft gewerkt zoals we verwachtten en of deze nog kan worden verbeterd om bij toekomstige ontwikkelingen aan te sluiten. Zo adviseerde de Raad van Cultuur aan de minister van OCW om te kijken of het voor de effectiviteit van de regeling nodig is om meer onderscheid te maken in soorten monumenten en regionale spreiding.

In de loop van het voorjaar 2021 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Bron en meer lezen: RCE