November 2019: Kerk en Kunst

09-10-2019 | Op verschillende momenten in de maand november gaan kunstenaars van verschillende kunstdisciplines op zoek naar de vele betekenissen en verhalen van een kerkgebouw. In gesprek met gelovigen, gebruikers, bezoekers, én in gesprek met het gebouw zelf. Ze onderzoeken wat een kerk is, was en zou kunnen zijn. Het resultaat: zeven verrassende en voor het publiek toegankelijk kunstmanifestaties, dwars door Nederland. Van Groningen tot Maastricht. En van Leiden tot Nijmegen.

Tot op de dag van vandaag wordt kunst in, over en voor kerken gemaakt. Het kerkgebouw zelf vormt onderwerp van inspiratie, bespiegeling en verbeelding. De gebouwen zijn bezongen, geschilderd, gefotografeerd en in poëzie vervat. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat een kerkgebouw staat voor geloof, maar ook voor samen, voor ervaring, voor verhaal, voor beeld, voor identiteit, voor ruimte. Kortom, voor een gelaagde betekenis. Die meervoudige betekenis van een kerkgebouw is van groot belang. Zeker als de toekomst van de kerkgebouwen onder druk staat.

Immers, volgens de kerkgenootschappen zullen honderden kerkgebouwen de komende jaren hun religieuze functie verliezen. Maar ook kerkgebouwen die wel hun religieuze functie houden krijgen soms moeilijk hun exploitatie op orde. Willen we deze iconische gebouwen voor de samenleving behouden, dan is het van belang de gelaagde betekenis van de kerkgebouwen telkens weer te laten zien. Zodat mensen zich bewust worden -of bewust blijven- van die betekenis. En zo een bijdrage kunnen leveren aan het overeind houden van de gebouwen en steun kunnen bieden aan de eigenaren bij hun instandhoudingsopgave. Hedendaagse kunst biedt daartoe een bijzondere kans. Kunst kan oproepen tot een nieuw en betrokken soort ‘eigenaarschap’ en een bredere kijk op het gebouw.

’Kerk en Kunst’ wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed waarin partners samenwerken om kerkgebouwen een duurzame toekomst te geven. Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws Kerk & Kunst.

Bron en programma: Toekomst Religieus Erfgoed

Fotografie: 1-3 november, Leiden
Theater: 16 november, Groningen
Video-art: 16 november, Utrecht
Crafts: 21-23 november, Utrecht
Beeldende kunst: 29 november, Amersfoort
Muziek: 30 november, Nijmegen
Schilderkunst: datum ntb, Maastricht