Noodopvang in Jacobuskerk Zeerijp

09-09-2022, SOGK | In de Jacobuskerk in Zeerijp worden tijdelijk 20 mensen vanuit ter Apel opgevangen. Vanuit de kerk is er gehoor gegeven aan de oproep vanuit de organisatie Inlia om in kerken noodopvang te organiseren.

In een zeer kort tijdbestek is er een groep van meer dan vijftig vrijwilligers gevormd en zijn alle praktische zaken rondom de opvang gerealiseerd. De opvang is tijdelijk van aard, de mensen die nu opgevangen worden, zullen op termijn doorstromen naar een andere opvanglocatie zodra die locatie gereed is.

Bron: SOGK