Nieuwe uitgave VBMK Handboek Behoud en Beheer

26-05-2020 | De VBMK zet zich al jaren in voor een goed gebruik en beheer van (monumentale) kerkgebouwen. We bevorderen het meervoudig gebruik van kerkgebouwen en de professionalisering van het kerkbeheer, ook bij dreigende sluiting of sloop. Daarvoor vervullen we een steunpuntfunctie. Multifunctioneel gebruik en professionaliteit vragen veel van kerkbeheerders. Er komen nieuwe taken bij. Maar welke taken zijn dat en hoe moeten ze worden aangepakt?

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het actualiseren van het veelgebruikte Handboek Behoud en Beheer uit 2009-2011. Dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn inmiddels enkele delen herzien in een geheel nieuwe uitgave. Er zijn nu drie Modules: Religieus Erfgoed, Nieuw Gebruik van Kerkgebouwen, en Veiligheidszorg. In 2020 hopen we nieuwe Modules toe te voegen.

De Modules zullen ook worden gebruikt bij de cursus Behoud uw Kerkgebouw, die dit jaar in oktober zal plaatsvinden.

Bestellen

U kunt de Modules downloaden van onze website. Heeft u liever een gedrukt exemplaar? Bestel een set via info@vbmk.nl

  • Vermeld uw naam, organisatie en postadres
  • Vermeld of u lid of begunstiger bent. Voor leden en begunstigers zijn de Modules namelijk gratis. Zij betalen slechts een bijdrage in de verzendkosten à 5 euro. Geen lid of begunstiger? Dan betaalt u 7,50 plus 5 euro verzendkosten.
  • De bijbehorende ordner kost 12 euro, inclusief verzendkosten

Kennisbank

Alle actuele links en downloads die in de Modules te vinden zijn – en meer – vindt u terug in de Kennisbank op onze website.

Bezoek de VBMK-Kennisbank en download de Modules

 

Ordner Handboek Behoud en Beheer