Nieuwe subsidieregeling voor restauratie klinkend erfgoed

09-08-2021| Eigenaren van rijksmonumenten met klinkend erfgoed kunnen per 1 september subsidie aanvragen voor de restauratie van klinkende onderdelen. Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van de restauratie van klinkend erfgoed (beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken). Voorwaarde is dat het onderdeel voldoende monumentale waarde heeft.

Er is een subsidieregeling voor onderhoud en een subsidieregeling voor restauratie van klinkend erfgoed. Het is niet mogelijk om voor beide regelingen subsidie aan te vragen.

Wilt u  onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw klinkend erfgoed, dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen via de Subsidieregeling instandhouding monumenten.

Voor de restauratie van klinkende onderdelen van rijksmonumenten is de Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke) bedoeld.

Voor zowel de Subsidieregeling instandhouding monumenten als de Subidieregeling restauratie klinkende monumenten geldt de voorwaarde dat het klinkend erfgoed van monumentale waarde moet zijn. Daarvoor heeft de RCE 2 lijsten opgesteld. Een lijst van orgels met monumentale waarde en een lijst van rijksmonumenten waarin zich luidklokken, beiaarden of uurwerken bevinden die van monumentale waarde zijn.

Bronnen: Ministerie OCW en RCE