Nieuwe module Religieus Erfgoed in e-learning cursus Leer je Erfgoed

24-02-2021 | De e-learning cursus Leer je Erfgoed is uitgebreid met een module over Religieus Erfgoed. Is uw organisatie lid van de VBMK? Dan kunnen uw vrijwilligers in 2021 de cursus gratis volgen.

Introductie op religieus erfgoed’ gaat in op de verschillende vormen van dit type erfgoed en plaatst het in een brede maatschappelijke context. Kerkgebouwen, kloostercomplexen, synagogen en andere gebedshuizen vervullen van oudsher al diverse maatschappelijke functies. Hoewel de scheiding van kerk en staat discussies kan oproepen over de mate van inmenging door de overheid, zijn de twee in de praktijk sterk met elkaar verweven.

De module beperkt zich niet tot de gebouwen of bouwstijlen, maar gaat ook in op het belang van een zorgvuldige omgang met kerkinterieurs en de aanwezige goederen. Verschillende voorbeelden laten zien wat er mis kan gaan als een geloofsgemeenschap zich onvoldoende bewust is van wat zij in huis heeft. Ook de toekomst van het religieus erfgoed in Nederland komt in de module aan bod. Steeds meer kerkgebouwen verliezen hun kerkelijke functie. Ze worden her- of nevenbestemd of een andere geloofsgemeenschap neemt er haar intrek in. Burgerlijke gemeenten maken in samenwerking met eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen zogenaamde Kerkenvisies, waarin zij de toekomst van hun kerkenbestand in kaart proberen te brengen. 

Aan de totstandkoming van ‘Introductie op religieus erfgoed’ werkten inhoudelijk experts mee van de VBMK en Museum Catharijneconvent. De module werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan de VBMK.

Leer je Erfgoed

Leer je Erfgoed is een platform van erfgoedorganisaties, bedoeld om hun vrijwilligers te ondersteunen, inspireren én uit te dagen. Aangesloten organisaties kunnen hun vrijwilligers aanmelden voor de gelijknamige e-learning cursus Leer je Erfgoed. De vrijwilligers krijgen dan toegang tot verschillende modules die praktische handvatten bieden of verdieping over een bepaald onderwerp.

De modules zijn interessant voor zowel vrijwilligers die al jaren betrokken zijn, als voor vrijwilligers die net beginnen. Het doorlopen van een module duurt gemiddeld 30 minuten.

Momenteel bestaat de cursus uit vier modules:

  • Introductie op erfgoed
  • Houtinspectie en onderhoud
  • Veilig binnenwerken
  • Introductie op religieus erfgoed

Meedoen? Zo werkt het:

  • Erfgoedorganisaties die lid zijn van het Leer je Erfgoed-platform kunnen hun vrijwilligers aanmelden bij de ErfgoedAcademie. De vrijwilligers ontvangen vervolgens een account en inlogcode.
  • Is uw organisatie lid van de VBMK? Dan kunnen zij ook meedoen. Meld uw vrijwilligers aan bij de ErfgoedAcademie onder vermelding van ‘VBMK-lid’.
  • Wilt u uw organisatie aanmelden als lid van het Leer je Erfgoed-platform? Neem contact op met de ErfgoedAcademie. In 2021 is lidmaatschap gratis, vanaf 2022 betalen platformleden een bijdrage.
  • Bent u vrijwilliger en wilt u aan de cursus deelnemen? Vraag de organisatie waarbij u werkt naar de mogelijkheden.
  • Weet u een goed idee voor een lesmodule? Meld het bij de VBMK

Contact

ErfgoedAcademie: leerjeerfgoed@erfgoedacademie.nl
VBMK: info@vbmk.nl