Nieuwe directeur ErfgoedAcademie

Vanaf 1 november is Yvonne Ploum de nieuwe directeur van de ErfgoedAcademie. Zij gaat het opleidingsinstituut voor erfgoedprofessionals verder vormgeven en uitbreiden. De ErfgoedAcademie is gevestigd in Amersfoort en is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nationaal Restauratiefonds.

Yvonne Ploum was hiervoor hoofd van het Armando Museum in Amersfoort en directeur van het Museum Oud Amelisweerd in Bunnik en heeft een onderwijskundige achtergrond.  Yvonne Ploum: “Ik vind het een hele mooie uitdaging om twintig jaar ervaring met musea, monumenten, collecties en herbestemming in te zetten om de ErfgoedAcademie een stap verder te brengen. De erfgoedsector staat voor grote opgaven op het gebied van onder meer instandhouding, verduurzaming, herbestemming, energietransitie en inbedding in de leefomgeving. De ErfgoedAcademie speelt een belangrijke rol in het delen en overbrengen van kennis over deze onderwerpen.”

Ploum vervolgt: “Erfgoed speelt een steeds grotere rol als verbindende kracht in onze snel veranderende samenleving en leefomgeving. Dit vraagt om een proactieve, flexibele en integrale aanpak van erfgoedvraagstukken samen met de burger en stelt andere en nieuwe eisen aan de kennis en opleiding van erfgoedprofessionals. Het gaat niet alleen meer om expertise en kennis van erfgoed maar ook om het vermogen tot anders kijken, luisteren en bruggenbouwen tussen mensen van verschillende afkomst en achtergrond. Het aanbod van de ErfgoedAcademie is met name gericht op het bevorderen en ondersteunen van dat proces in de praktijk en dat maakt de ErfgoedAcademie zo’n belangrijk instituut”.

Bron: ErfgoedAcademie