Nieuw Netwerk Religieus Erfgoed brengt onderzoekers en erfgoedspecialisten bij elkaar

05-09-2020, RUG | Op 17 september gaat het Netwerk Religieus Erfgoed van start. Het netwerk wil academici, kerken, musea, seculiere kerkstichtingen en overheden met elkaar in gesprek brengen en een nieuwe generatie interesseren voor het belangrijke thema van religieus erfgoed. De komende twee jaar worden door heel Nederland workshops, stages en een summerschool georganiseerd om onderwijs, praktijk en onderzoek met elkaar te verbinden. Het Netwerk Religieus Erfgoed is opgericht door het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, samen met vooraanstaande (inter)nationale partnerorganisaties, universiteiten en hogescholen.

Grote maatschappelijke opgave is een multidisciplinair project

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed steunt het Netwerk Religieus Erfgoed met een subsidie van ruim €60.000, ‘omdat het bijdraagt aan de bewustwording van deze grote maatschappelijke opgave waarin jongeren en de opleidingen met hun kennis en kwaliteiten een rol van betekenis kunnen spelen,’ aldus Jorien Kranendijk, programmasecretaris/projectleider Toekomst Religieus Erfgoed bij de RCE.

Prof. dr. Todd Weir, directeur van het Centrum voor Religie en Erfgoed, stelt: ‘Met de Rijksdienst vinden wij dat meer aandacht nodig is voor de culturele betekenis van kerkgebouwen die “erfgoed” worden en daarmee in plaats van exclusief religieus gebruik een gemengd gebruik krijgen. Wie bepaalt welke betekenis zij hebben voor gemeenschappen en voor de samenleving als geheel?’

Workshops

Vanaf 17 september organiseert het Netwerk Religieus Erfgoed met de steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed twee jaar lang workshops voor studenten en andere belangstellenden over uiteenlopende onderwerpen. Zo vinden er in 2020/2021 workshops plaats rond de thema’s Nieuw (religieus) gebruik van een oude dorpskerk, Migrantenkerken en kerkgebouwen, en Religieuze objecten in museale context. Ook zal een summerschool georganiseerd worden en is het mogelijk om via het Netwerk een onderzoeksstage te doen.

Op 17 september 2020 vindt de online kick-off meeting plaats waarmee het Netwerk officieel van start gaat.

Partners

In het Netwerk Religieus Erfgoed zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd:

 • Centre for Religion and Heritage – Rijksuniversiteit Groningen(Penvoerder)
 • Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism – Vrije Universiteit
 • Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
 • Meertens Instituut
 • Institute for Religious and Liturgical Studies
 • Katholiek Documentatie Centrum – Radboud Universiteit Nijmegen
 • Religious Matters – Universiteit Utrecht
 • Museum Catharijneconvent
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Joods Cultureel Kwartier
 • Dorpskerkenbeweging – Protestantse Kerk in Nederland
 • Stichting Alde Fryske Tsjerken
 • Future for Religious Heritage