Nieuw magazine ‘Met Hart & Ziel’

20-07-2020, TRE | Een nieuw magazine met Hart & Ziel is daar! De tweede editie van het blad van het programma Toekomst Religieus Erfgoed, waarin acht partners, waaronder de VBMK, de handen ineenslaan om te werken aan een duurzame toekomst voor alle kerkgebouwen in Nederland.

In dit magazine leest u over de wijze waarop dat vorm krijgt. Het programma is in 2019 gestart en sindsdien zijn veel partijen actief aan de slag met kerkgebouwen. Zo wordt bijvoorbeeld door 99 gemeenten gewerkt aan het opstellen van kerkenvisies, waarbij de dialoog tussen de kerkelijke- en burgerlijke gemeente en burgers centraal staat. Zes pilotgemeenten vertellen in dit magazine over de lessen die zij inmiddels kunnen trekken. Op het niveau van de individuele kerk laat het verhaal van de transformatie van een Rotterdamse kerk goed zien wat er nodig is om een kerk een andere functie te geven en welke rol een kerkenvisie daarbij kan spelen.

U kunt ook lezen over de zevenduizend Nederlandse kerken waarover inmiddels data verzameld is en die na de zomer online te vinden zal zijn. Bijzonder daarbij is de kennis over alle gebedshuizen die na 1965 gebouwd zijn. Tot eind vorig jaar waren dat er 1.542 in totaal.

Vanuit het project wordt ook ingezet op het vergroten van het draagvlak voor kerkgebouwen. In het project Kerk en Kunst bijvoorbeeld, onderzochten zes kunstenaars uit zes verschillende kunstdisciplines de betekenis van een kerkgebouw. Met hun manifestaties trokken zij een ander publiek dan er normaal in de betreffende kerken komt. Elders in het blad geven jonge mensen, nieuwe ‘zinzoekers’, aan dat zij met een frisse blik bij een kerk betrokken zouden willen worden. Een nieuwe invulling van oude waarden?

Voor weer andere kerken kan het interessant zijn om zich open te stellen voor toeristen. Dan wordt het gebouw breder gebruikt, kunnen meer mensen ervan genieten en wordt de exploitatie gezonder. Zo is in het artikel ‘Elke tweede steen religieus’ te lezen hoe de stad Utrecht eraan werkt om het religieuze DNA van de stad toeristisch verder te ontwikkelen.

Tot slot richt het programma haar aandacht op duurzaamheid: door hun bijzondere karakter vragen kerkgebouwen om passende oplossingen voor het verlagen van de energierekening en het verhogen van het gebruiksgemak. Dit vraagt om een aanpak die niet dertien in een dozijn is. Vier kerken die op zeer verschillende wijze met duurzaamheid aan de slag zijn geweest, worden in het magazine uitgelicht.