Nieuw Fonds op naam voor Stichting Oude Groninger kerken

Een verder anoniem te blijven persoon heeft onlangs te kennen gegeven een fonds op naam bij de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) op te willen richten, speciaal bedoeld voor de instandhouding van de kerk van Oosterwijtwerd in de breedste zin. Dit omdat hij een bijzondere (historische) band heeft met deze kerk. Binnenkort stort hij het eerste bedrag in dit ‘Unico Ripperda Fonds’ en hij zal naar verwachting dit fonds in de komende jaren verder ‘vullen’.