Nieuw beleidsplan OCW

20-11-2022 | De Ministerraad is akkoord gegaan met de Meerjarenbrief van Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media van het Minsterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met de Meerjarenbrief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid voor de jaren 2023 – 2025.

Uslu pleit met haar Meerjarenbrief ‘De kracht van creativiteit/Cultuur midden in de samenleving’ voor creatieve denkkracht bij het oplossen van maatschappelijke problemen.

Voor de instandhouding van gebouwde monumenten:

  • Het jaarlijkse subsidieplafond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) wordt in de periode 2023-2025 met 20 miljoen euro verhoogd.
  • De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg krijgt de komende periode een subsidie van 600.000 euro per jaar
  • Er komt extra geld voor Regulier Onderhoud Rijksmonumenten en Groot Onderhoud Rijksmonumenten Groningen

Verder lezen