Nederlandse Tuinenstichting wil graag meedenken bij de kerkenvisies

17-04-209 | Op dit moment vinden in Nederland in het kader van de ontwikkeling van een duurzaam toekomstperspectief voor het religieuze erfgoed in Nederland op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) in zeven gemeenten pilots plaats met het opstellen van een zogenaamde kerkenvisie.  

Maar het gaat over meer dan alleen de gebouwen. Veel kerkgebouwen en kloosters zijn omringd door groen, vaak als historisch onderdeel van het complex. Denk bijvoorbeeld aan oude kerken op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, liggend in hun kerkring omzoomd met veelal lindebomen. Zoals elke streek in Nederland zijn karakteristieke kerken heeft, heeft de bij het kerkgebouw behorende groene omgeving ook zijn karakteristieke streekkenmerken, die in een aantal gevallen in meerdere of mindere mate nog herkenbaar aanwezig zijn. Het zou daarom een gemiste kans zijn als bij het opstellen van kerkenvisies dat groene erfgoed niet in de plannen werd betrokken.

De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) heeft als belangrijke doelstelling de instandhouding en bescherming van groen erfgoed, o.a. door voorlichting en advies. Zij beschikt over deskundige adviseurs die bijvoorbeeld, wanneer een kerkeigenaar of gemeente dat wenst, een verkennende cultuurhistorische waardebepaling van het groen zouden kunnen opstellen. Ze kunnen aanbevelingen doen over mogelijke vervolgstappen en verwijzen naar verwante organisaties, groen-erfgoedspecialisten en tuin- en landschapsarchitecten die voeling hebben met de problematiek. 

Bron: Tuinenstichting