Nederland gaat Verdrag van Faro ondertekenen

29-04-2023 | Staatssecretaris Gunay Uslu zal nog dit jaar het Verdrag van Faro ondertekenen. Daarmee committeert Nederland zich aan de afspraken in het verdrag over de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. Dat meldt zij in haar Kamerbrief ‘Verdrag van Faro: erfgoed is mensenwerk’.

De staatssecretaris schrijft als toelichting: “Het is mijn ambitie om de maatschappelijke basis van het erfgoedbeleid te versterken. Ik constateer echter dat er nog altijd een verschil bestaat tussen de professionele erfgoedzorg en de groepen in de samenleving die zich ook eigenaar van erfgoed voelen en willen meedenken, meedoen en meebeslissen. We kunnen het potentieel van erfgoed voor de samenleving nog beter benutten. Daarom zet ik al in op publieksparticipatie bij archeologie, het versterken van de inzet van erfgoedvrijwilligers en de uitvoering van het UNESCO Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De ondertekening en ratificatie van het Verdrag van Faro zijn logische volgende stappen”.

Het Europese Verdrag van Faro legt het verband tussen mensenrechten en erfgoed. Zo hebben burgers het recht op toegang tot erfgoed, en het recht om er hun eigen betekenis en waarde aan te geven. Sinds 2005 is het ondertekend door 24 Europese landen. In de afgelopen jaren is het traject naar Nederlandse ondertekening gestart.

Elk Europees land kan zelf bepalen hoe het hieraan invulling geeft. Staatssecretaris Uslu stelt centraal:

  1. Meedoen en meebeslissen meer gemeengoed in de erfgoedpraktijk maken
  2. Cultureel erfgoed verbinden aan sociaal-maatschappelijke doelen 
  3. Openstaan voor andere erfgoedopvattingen en meer ruimte bieden aan kennis van burgers

Meer lezen: