Nationaal Monumentencongres 2022: Veerkrachtig erfgoed – risico- en crisismanagement.

02-09-2022, NMC | Op donderdag 3 november vindt in Groenekan de 10e editie van het Nationaal Monumentencongres plaats. Het thema van deze editie is Veerkrachtig Erfgoed –  Risico- en crisismanagement.

Ons erfgoed en onze monumenten zijn bij ons in goede handen. Particuliere en institutionele eigenaren zijn deskundig, ervaren en gepassioneerd. Zij onderhouden hun erfgoed en monumenten goed, restaureren indien nodig en presenteren hun trots aan het publiek. Overheden en fondsen dragen hun steentje bij, met financiën, beleid en wetgeving. Eigenaren werken ook preventief aan de veiligheid van hun erfgoed, tegen brand, wateroverlast en diefstal.

Toch zijn er bedreigingen die de eigenaren niet alleen het hoofd kunnen bieden. Denk aan de recente aardbevingen in Groningen, de drie warme en droge zomers, de sterfte van groen erfgoed en aan de overstromingen in Limburg. Ook andere risico’s van klimaatverandering, een grote aanslag, gewapend conflict of pandemie zijn de afgelopen periode al actueel gebleken.

Deze risico’s betreffen alle soorten cultureel erfgoed en het vergroten van het crisisbewustzijn is dus ook voor alle erfgoed- en monumenteneigenaren, overheden en hulp- en veiligheidsdiensten relevant en actueel. Voor eigenaren van erfgoed en monumenten en voor overheden is het van belang om crisisbewust te worden, te zijn en te doen. Dat kan alleen als we samen werken aan crisisbewustwording.

Deelsessies:

  • Klimaatverandering: wat staat ons te wachten, hoe bereiden we ons als land voor en wat betekent het voor erfgoed?
  • De veiligheidsregio’s en cultureel erfgoed: (hoe) werkt dat samen?
  • Tips en tricks: Hoe erfgoed in te zetten en te versterken voor klimaatadaptatie?
  • Naar klimaatrobuuste kastelen, buitenplaatsen en landgoederen
  • Cultureel erfgoed en gewapend conflict – is Nederland voorbereid?
  • Voor elk risico een aanpak
  • Rondleiding over Fort Voordorp
  • Fietstocht door het verleden, heden en toekomst van de Hollandse Waterlinies

Bron en meer informatie: Nationaal Monumentencongres