Ministerie van OCW onderzoekt verbetering van restauratie-opleidingen mbo

15-10-2021, RCE | In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) doet het onderzoeksbureau KBA Nijmegen een verkennend onderzoek naar de organisatie van het restauratie-onderwijs. Goede vakmensen in de restauratie zijn van groot belang voor de instandhouding van de Nederlandse monumenten en de komende jaren dreigt er een tekort.

In het verkennende onderzoek staan de volgende vragen centraal. Hoe is het restauratie-onderwijs georganiseerd? Wat is er nodig om de instroom te vergroten? Hoe kijken betrokken partijen in het veld naar dit vraagstuk?

Het onderzoek wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van een veelheid van specialistische opleidingen voor de restauratiesector, een groot aantal betrokken partijen en de vraag naar goed opgeleide vakmensen. Daarnaast speelt mee dat de looptijd van de beleidsbrief Erfgoed Telt (2018) afloopt en daarmee ook de bijbehorende ondersteuning van opleidingen. In de periode 2018-2021 investeert het ministerie van OCW € 3,8 miljoen in opleidingen en vakmanschap.

Bron: RCE