Miljoenen extra voor Groningse monumenten

28-10-2022, Rijksoverheid | Voor het onderhoud en restauratie van monumenten in het aardbevingsgebied in Groningen is volgend jaar € 9,5 miljoen beschikbaar. Het geld is voor de subsidieregelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG, bedoeld voor monumentale woningen) en de regeling Groot Onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG, bedoeld voor rijksmonumentale gebouwen en groene rijksmonumenten).

Dit zijn zeer populaire regelingen waardoor de subsidiepot ieder jaar op gaat. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijft ook voor de komende 3 jaren € 3,5 miljoen per jaar beschikbaar stellen, de provincie Groningen trekt voor diezelfde periode € 2,5 miljoen per jaar uit, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat legt daar via de Nationaal Coördinator Groningen € 3,5 miljoen bij voor 2023.

Goed onderhouden monumenten zijn beter bestand tegen de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. De kans op schade wordt kleiner en schade is beter te herstellen. Versterkingsmaatregelen voor monumenten zijn altijd complex. Maar wanneer deze monumenten zich in een goede staat van onderhoud bevinden of deskundig zijn gerestaureerd, kan de versterking eenvoudiger worden. Want door achterstallig onderhoud kan een mogelijke versterking vertraging oplopen.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer over de GRRG