Met de provincie Utrecht in drie stappen naar een duurzame kerk

18-03-2022, Provincie Utrecht | Een oude monumentale kerk verwarmen kan veel energie – en dus geld – kosten. De provincie Utrecht heeft daarom het programma Verduurzaming monumentale kerken ontwikkeld. Een programma speciaal voor historische monumentale kerkgebouwen die nog als kerk in gebruik zijn. Met dit programma wil de provincie kerkbesturen helpen om verantwoord om te gaan met energie. Zo kunnen zij hun exploitatiekosten verlagen en de kerk comfortabel houden, in hete zomers én in koude winters. Daarmee dragen zij ook bij aan een beter milieu.

In drie stappen naar een duurzame kerk

Er zijn drie instrumenten om kerkbesturen te ondersteunen en te begeleiden:

 1. Gratis stappenplan ‘Handleiding verduurzamen Utrechtse kerken’
  Deze handleiding geeft antwoord op vragen als: “Waarmee begint u? of “Hoe kunt u op passende wijze, met zo klein mogelijke investeringen, significante besparingen realiseren?”
  Download het gratis stappenplan: Handleiding verduurzamen Utrechtse kerke 

 2. Gesprek met een energiecoach en een quickscan of maatwerkscan
  Heeft u als kerkbestuur hulp nodig om te bepalen welkeverduurzamingsmaatregelen het beste passen? Vraag een gratis adviesgesprek aan met met een energiecoach. Deze coach bespreekt wat precies de behoefte is. En hij kijkt welk vervolgtraject daarbij het beste past. Afhankelijk van de situatie kunnen we vervolgens twee instrumenten inzetten:

  1. Quickscan; de aandacht ligt op kleinschalige maatregelen (quick wins). De quickscan kunnen we ook inzetten voor een specifieke onderzoeksvraag. Denk bijvoorbeeld aan de zoektocht naar een nieuw verwarmingssysteem.

  2. Maatwerkscan; wanneer een volledig beeld nodig is van alle mogelijke verduurzamingsmaatregelen (van klein tot groot). Bijvoorbeeld als onderbouwing bij een toekomstvisie of een restauratie- en of herbestemmingsplan.

 3. Begeleiding door een energiecoach
  De energiecoach kan u, als kerkbestuur na een quickscan of maatwerkscan verder begeleiden bij de keuze voor definitieve maatregelen. Hij kan ook begeleiden bij een offerteaanvraag en de toetsing van offertes.

Wilt u als kerkbestuur gebruik maken van deze verduurzamingsaanpak voor kerken? Lees dan eerst onze handleiding goed door. Hebt u daarna interesse in een gesprek met een energiecoach en een quickscan of maatwerkscan? Meldt u zich dan aan via: parelfonds@provincie-utrecht.n 

Let op! Dit programma geldt alléén voor kerkgebouwen die nog in gebruik zijn als kerk.

Bron: Provincie Utrecht