Meer geld voor Zeeuws erfgoed

31-01-2024, Provincie Zeeland | De Provincie Zeeland stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor het cultureel erfgoed. Met dat bedrag worden onder andere boerderijen, kerken en molens opgeknapt, er komt meer aandacht voor het behouden van historische ambachten en er wordt ingezet op het beter zichtbaar maken van Zeeuws Erfgoed. Dit is een greep uit de activiteiten van het nieuwe bestedingsprogramma Erfgoed 2024 – 2027 dat op 23 januari werd vastgesteld door de Provincie Zeeland.

Naast de bestaande middelen trekt de Provincie de komende jaren extra geld uit (2 miljoen euro per jaar) om Zeeuws erfgoed een impuls te geven. Cultuur verbindt en is een belangrijke drager van de regionale identiteit. Maar ook in Zeeland staat, net als in de rest van Nederland, erfgoed onder druk. Dit komt onder andere doordat Rijksmonumenten niet goed worden onderhouden of te laat worden onderhouden. Bovendien is er een tekort aan vrijwilligers om erfgoed in stand te houden en steeds meer kennis verdwijnt.

Het doel van het bestedingsprogramma is zorgen voor een breder gedragen en beter gebruikt erfgoed. Er wordt de komende jaren ingezet op het besef van waarde van erfgoed, ervoor zorgen dat de basis op orde komt en vernieuwing en verbreding van erfgoed.

Bron en verder lezen: Provincie Zeeland