Meer geld voor monumenten in Overijssel

01-04-2023, Provincie Overijssel | Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Nationaal Restauratiefonds en de provincie Overijssel werken samen in het Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel. Uit het fonds worden laagrentende leningen verstrekt voor de restauratie, verduurzaming en herbestemming van gemeentelijke monumenten of beeldbepalende, karakteristieke panden. De provincie Overijssel steunt het Cultuurfonds dit jaar opnieuw een bedrag van € 150.000,–. Dit bedrag werd verdubbeld door het Nationaal Restauratiefonds tot een bedrag van € 300.000,–.

Gedeputeerde Roy de Witte is enthousiast over het Overijsselse Cultuurfonds voor Monumenten: “Monumenten dragen bij aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze provincie. Het in stand houden en ontwikkelen van deze monumenten is een grote opgave. Het bijzondere van dit fonds is dat afgeloste leningen steeds weer opnieuw worden ingezet voor hetzelfde doel. Wat betekent dat dit fonds een duurzame bijdrage levert aan de instandhouding en het toekomstbestendig maken van de Overijsselse monumenten.”

Bron en verder lezen: Provincie Overijssel

Meer informatie: Cultuurfonds – Overijssel