Meer doen met kunst in uw kerkgebouw?

09-04-2021 | Het Mondriaan Fonds, het publieke fonds voor beeldende kunst en erfgoed, biedt verschillende mogelijkheden om kunst een plek te geven in uw kerkgebouw:

Bijdrage Kunst Opdracht

Iedereen zonder verkoopdoel kan via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland. Met de bijdrage Kunst Opdracht stimuleert het Mondriaan Fonds opdrachten aan kunstenaars en daarmee ook de markt en de zichtbaarheid van kunst; de betrokkenheid tussen opdrachtgever, kunstenaar en publiek.

De bijdrage is bedoeld voor de productie van publiek toegankelijke kunstwerken. Het kan gaan om een eenmalige opdracht aan één of meerdere kunstenaars of juist een langere samenwerking.

De bijdrage kan worden aangevraagd door particulieren, instellingen, organisaties, bedrijven, kortom: door zowel publieke als private opdrachtgevers.

Ben je niet zo bekend met het opdrachtgeverschap? Opdrachtgevers van buiten het museale bestel of circuit van kunstpodia kunnen eerst een ontwikkelbijdrage aanvragen. Daarmee kun je professionele expertise inwinnen voor het maken van een plan of het bekostigen van een schetsfase.

Lees meer

Bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie

Met de regeling Kunst Erfgoed Presentatie wil het Mondriaan Fonds bijzondere kunst- en erfgoedpresentaties stimuleren die zich onderscheiden van het vaste programma en op inspirerende wijze een brug slaan naar het publiek. Zo stimuleren we een veelzijdig aanbod dat recht doet aan de diversiteit in onze samenleving en de betrokkenheid versterkt tussen kunst, erfgoed en publiek. Het gaat om bijzondere beeldende kunst- en erfgoedprojecten van nationaal belang of met een belangrijke regionale uitstraling. Denk aan presentaties van werk in een bijzondere samenhang of nieuw te produceren werk; het ontwikkelen van nieuwe manieren van presenteren, bijzondere samenwerkingsprojecten en erfgoedmanifestaties.

De bijdrage is bedoeld voor beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen, eventueel in samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld met een wetenschappelijk profiel.

De bijdrage kan worden aangevraagd door beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen.

Lees meer