Leenfaciliteit voor opengestelde rijksmonumenten

30-05-2020, NRF | De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.

Onderdeel van dit aanvullende pakket is een nieuwe leenfaciliteit voor opengestelde rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening. De Opengestelde Monumenten-Lening kan binnenkort via het Nationaal Restauratiefonds worden aangevraagd.

Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. De eigenaren die gebruik willen maken van de leenfaciliteit moeten eveneens het behoud van monumenten nastreven.

Onder opengestelde monumenten vallen zowel monumenten die opengesteld zijn voor publiek als door organisaties verhuurde publiekstoegankelijke monumenten. Bijvoorbeeld voor bezichtigingen, tentoonstellingen, rondleidingen, maar ook onder meer voor horeca, winkels en vergaderlocaties.

Op dit moment werkt het Restauratiefonds samen met Federatie Instandhouding Monumenten en met het ministerie van OCW de leningsvoorwaarden en het aanvraagproces uit. Het doel is een eenvoudig proces voor de aanvrager. Daarvoor wordt eveneens samen met diverse sectorpartijen gewerkt aan een standaard rekenmodel voor het bepalen van de hoogte van de lening en een format voor een plan van aanpak. Met dit format kan de aanvrager de financieringsbehoefte, en daarmee het belang voor het behoud van het monument, onderbouwen.

Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds: “Monumenten zijn belangrijk voor de identiteit en de herkenbaarheid van een stad, dorp of regio. Het behoud van deze plekken van identiteit is van belang voor de eigenaren, de monumenten, de werkgelegenheid en uiteraard voor iedereen die graag wil genieten van een monument. Om het toekomstig behoud en het openstellen  van monumenten te borgen helpt het Restauratiefonds eigenaren met de Opengestelde Monumenten-Lening om deze onzekere periode door te komen.”

Bron: NRF