Landelijke richtlijnen in ontwikkeling voor het isoleren van rijksmonumenten

26-07-2022, RCE | De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat eigenaren van monumenten helpen om hun monumenten te verduurzamen. Dit geeft minister De Jonge aan, mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur, in een Kamerbrief over de uitvoering van een motie die door de Kamerleden Van Haga, Van der Plas en Eerdmans is ingediend. De RCE ontwikkelt hiervoor een afwegingskader dat eigenaren en gemeenten kan helpen om de juiste oplossingen te vinden bij het verduurzamen van monumenten.

In de motie werd gevraagd te onderzoeken hoe obstakels die eigenaren ervaren bij het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld.

Bij de beantwoording van de motie is gebruik gemaakt van onderzoek dat eerder in opdracht van de RCE is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat eigenaren relevante informatie  over verduurzamen niet altijd weten te vinden. Ook zijn zij zich niet altijd bewust van de mogelijkheid om een gesprek met de gemeente aan te vragen vóór het indienen van een vergunningsaanvraag. Daarbij is de benodigde kennis en kunde niet bij alle gemeenten in huis. In antwoord hierop gaat de RCE met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) een afwegingskader ontwikkelen dat eigenaren en gemeenten helpt om de juiste oplossingen te vinden bij het verduurzamen van hun monument.

Het advies van de rijksdienst gaat ook in op de financiële ondersteuning van monumenteneigenaren.

Bron en verder lezen: RCE