Laatste aanvraagmogelijkheid decentralisatie-uitkering kerkenvisies

01-02-2021 | Gemeenten die geïnteresseerd zijn in het opstellen van een kerkenvisie, kunnen nog deelnemen aan de laatste aanvraagronde. Let op: de deadline is verlengd tot 31 maart 2021 (in plaats van 15 februari).

Omdat dit de laatste ronde is om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitkering, en om gemeenten in verband met de corona-maatregelen meer tijd te geven om een aanvraag goed voor te bereiden, heeft het ministerie van OCW op verzoek van diverse gemeenten en partners gekeken naar een mogelijkheid tot het verlengen van de indieningsperiode.

Onveranderd blijft overigens dat gemeenten die vóór 31 maart een aanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ingediend, via de meicirculaire Gemeentefonds de middelen definitief krijgen toegekend. De verwachting is dat er ook voor deze laatste ronde voldoende middelen beschikbaar zullen zijn om elke aanvraag te kunnen honoreren.

Lees hier meer over de aanvraagprocedure

Download hier het aanvraagformulier