Kunsten ’92: neem erfgoed op in de verkiezingsprogramma’s

13-11-2020 | Kunsten ’92, de Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed, roept politieke partijen op om erfgoed op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

In de Erfgoedagenda voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 schrijft het Erfgoedplatform:

“COVID-19 zet de wereld op zijn kop. Nederland zag er letterlijk even anders uit, met stille straten en pleinen. Op weg naar een nieuwe realiteit gaan we in ons land opnieuw of verder aan de slag met dat waar we voor staan. Met alle onzekerheden over het nieuwe normaal, vragen we uw aandacht voor een zestal grote thema’s waar erfgoed een belangrijke rol bij speelt. Erfgoed is het visitekaartje van Nederland, het cement in de samenleving, een hub voor internationale samenwerking en een niet te onderschatten economische factor. Het huidige erfgoedbeleid deugt en moet gehandhaafd blijven. Maar er zijn zorgen over een aantal toekomstige ontwikkelingen”.

Het Erfgoedplatform doet vervolgens suggesties hoe erfgoed een rol speelt bij zes maatschappelijke thema’s: Klimaat, Leefomgeving, Digitalisering, Ondernemerschap, Participatie, en Inclusie.

Lees hier De Erfgoedagenda