Kerkrestauraties: vele ambachten maken licht werk

27-01-2021 | Door het hele land vinden reparaties en restauraties plaats aan kerkgebouwen. Met veel zorg en aandacht, en met een grote variatie aan deskundigheid. Eeuwenoude ambachten leven voort, moderne technieken helpen mee.

Restauratie klokkenstoel Jacobuskerk Zeerijp: klokgieten

De klokkenstoel in de toren van de Jacobuskerk in Zeerijp wordt gerestaureerd. De restauratie is gebaseerd op een plan dat de vrijwilligers van de kerkelijke gemeente Maarland enkele jaren geleden hebben opgesteld. Ze wilden een ontbrekende luidklok terugbrengen naar de toren. Ook komt er een nieuwe klok. Die zal ter plaatse – dus bij de toren in de buitenlucht – gegoten gaat worden.

Nog altijd zijn in Groningen tientallen oude luidklokken aanwezig, ze overleefden eeuwen en oorlogen. De oudst bewaard gebleven klok in Groningen stamt uit het jaar 1300 en hangt in de toren van Stedum.

Bron en meer lezen: Stichting Oude Groninger Kerken

Restauratie kerk en ’torentje van Spiek’: wat waren de originele kleuren?

De restauratie van de kerk en het karakteristieke ‘torentje van Spiek’ zijn gestart. Dat was ook hard nodig want de kerk en de toren verkeren in slechte staat.

De Stichting Oude Groninger Kerken, die de kerk in beheer heeft, doet tijdens de restauratie ook onderzoek naar de originele kleuren. Veel gebouwen zijn in de loop der jaren van kleur verschoten. Helaas zijn er alleen zwart-wit foto’s van de kerk beschikbaar. Door het onderzoeken van de kleuren van oude verflagen kan er gelukkig nog veel over de oorspronkelijke kleuren gezegd worden; mogelijk zijn de kerk en toren veel kleurrijker geweest dan dat ze er nu bij staan.

Bron en meer lezen: Stichting Oude Groninger Kerken

Gemondse kerk: de klokken tikken weer

De vier uurwerken op de klokkentoren van de Sint-Lambertuskerk in Gemonde zijn gerestaureerd en worden met een hoogwerker gemonteerd. Het monteren van elk uurwerk kost zo’n drie kwartier en dat is maar een fractie van alle tijd die er al in de renovatie zit. ,,We hebben er in de werkplaats tien weken aan gewerkt”, meldt restauratiebedrijf Daelmans Klokken en Uurwerken.

Bron en meer lezen: Brabants Dagblad

Restauratie Grote Kerk Zwolle: spectaculaire archeologische vondsten

Bij de restauratiewerkzaamheden aan de zerkenvloer in Academiehuis de Grote Kerk is door de Zwolse stadsarcheoloog Michaël Klomp een spectaculaire vondst gedaan. Hij is gestuit op de resten van de romaanse voorganger van de Grote Kerk. De huidige kerk is voor een gedeelte op de fundering van haar voorganger gebouwd. Dat werd al langer aangenomen, maar was nog niet eerder fysiek zichtbaar. Nu de grafzerken tijdelijk verwijderd zijn wordt er, onder archeologische begeleiding, gegraven. En daarmee zijn de resten tijdelijk zichtbaar. Het oudste tastbare stukje Zwolle: een unieke vondst.

Bron en meer lezen: Academiehuis Grote Kerk Zwolle

 

(c) Restauratie ‘Torentje van Spiek’, SOGK