Kerkhoven ondersteund met Gouden Bomenfonds

04-06-2019 | Tientallen historische kerkhoven worden opgeknapt en nieuw leven ingeblazen, dankzij het Gouden Bomenfonds. De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een reddingsplan opgesteld om kerkhoven die bedreigd worden door vernietigende schimmels, virussen, essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en woekerend groen voor de toekomst te behouden.

,,Ingrijpen is dringend nodig. De afgelopen jaren hebben we veel moeten kappen, een serie aan beeldbepalende bomen is weg. De kwaliteit van het groen holt achteruit. Grootschalig, ingrijpend snoeiwerk en het massaal kappen van aangetaste bomen en singels eisen hun tol. De biodiversiteit is aangetast’’, zegt Miriam van der Waart van de SOGK. ,,Dat willen we herstellen door de aanplant van nieuwe, resistente bomen, herstel van belangrijke padenstructuren, slingertuinen en beeldbepalende floragroepen.’’

De SOGK beheert niet alleen meer dan 90 kerken, pastorieën, torens en synagogen, maar ook 58 kerkhoven. Die zijn vaak eeuwenoud en hebben zowel een historische en landschappelijke waarde, als een groot ecologisch belang. Ze zijn niet alleen een rustplaats voor mensen maar ook voor veel dieren- en plantensoorten. Vleermuizen, vogels en andere kleindieren en insecten hebben er een wijkplaats gevonden. Er groeien planten die elders nauwelijks nog voorkomen.

Voor de gebouwen ontvangt de stichting subsidie. ,,Voor het groenonderhoud van de kerkhoven niet’’, zegt Van der Waart. En dat groenonderhoud loopt behoorlijk in de papieren. ,,Alleen al het regulier onderhoud, dus grasmaaien en onkruid wieden, kost op jaarbasis zeker 50.000 euro. Voor groot onderhoud zoals wij dat gepland hebben ben je jaarlijks tonnen kwijt. Het is een kostbare zaak omdat we sinds 2017 een zorgplicht voor bomen hebben. We moeten ze regulier laten inspecteren door deskundigen. En hieruit blijkt dat er toch heel wat aan de hand is’’, betoogt Van der Waart.

Het geld moet straks dus komen uit het Gouden Bomenfonds. ,,Dit soort onderhoud is structureel. Het is een blijvend probleem. Eind dit jaar houden we daarom een donateursactie.’’ Om de kosten in de hand te houden, wordt veel werk verricht door de 600 vrijwilligers van de stichting, naast de 15 medewerkers die de stichting in dienst heeft. ,,Maar soms ontkom je er niet aan om specialisten in te huren.’’

Bron: Dagblad van het Noorden – Pieter Broesder