Kerkgebouwen en opvang van vluchtelingen

10-07-2022, PKN | Kerken willen graag iets betekenen in de noodopvang van asielzoekers, maar lopen tegen gebrek aan capaciteit of ruimte aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Protestantse Kerk in Nederland naar aanleiding van de ‘opvangcrisis’ in Nederland. De bijdrage van kerken ligt vooral op het gebied van aanvullende activiteiten en gebruik van gebouwen, en minder op het bieden van crisisopvang.

60% van de kerken zou wel een rol willen spelen in de noodopvang, door bijvoorbeeld het openstellen van kerkgebouwen voor opvang, maar slechts 15% geeft aan ook daadwerkelijk de ruimte en capaciteit te hebben om dit te realiseren. Bij de gemeenten die aangeven wel plaats te hebben gaat het om 1 tot 50 plekken.

Kerkelijke gemeenten ontplooien diverse activiteiten voor vluchtelingen uit Oekraïne. Meer dan de helft van de kerken ontplooien ook buiten de diensten allerlei activiteiten, zoals geldinzamelingsacties en goedereninzamelingen, maar ook het openstellen van de kerkgebouwen voor activiteiten als maaltijden en taallessen.

Bron: PKN (rapport ontbreekt)