Kerkenvisies maken in lockdown

10-05-2020, TRE | Een kerkenvisie maken in coronacrisistijd vraagt om een andere aanpak. Dat is lastig, maar toch is het belangrijk om aan de slag te blijven. Kerken in allerlei functies – religieus, maatschappelijk, cultureel – maken moeilijke tijden door. En de dialoog over hun toekomst kan juist daarom nu ondersteunend zijn. Het programma Toekomst Religieus Erfgoed blijft waar nodig en waar mogelijk vraagbaak hiervoor.

Bron en praktische tips: Toekomst Religieus Erfgoed