Kerkenvisies in het nieuws

25-07-2020 | In het najaar van 2018 is in de Stevenskerk in Nijmegen door minister Engelshoven van OCW een breed samenwerkingsprogramma bekrachtigd: de Nationale Kerkenaanpak. Belangrijk onderdeel daarvan is de Kerkenvisie: een strategisch plan voor alle kerkgebouwen op lokaal niveau, zowel de monumentale als de niet-monumentale. Het ministerie stelde 9,5 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten om samen met kerkeigenaren en andere betrokkenen een plan op te stellen.

In de maand juli licht Trouw de ontwikkelingen rond de Kerkenvisies uit. In ‘Trouwen, rouwen en nu wonen: gemeenten in actie om verpaupering van kerken tegen te gaan’ schrijft Bas Roetman: “De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verwachtte dat rond de 150 gemeenten – zo’n 40 procent van het totaal – dat zouden doen. Dat aantal is nu dus al gehaald. Dat lijkt erop te wijzen dat gemeenten vertrouwen hebben in het nieuwe instrument. Of dat terecht is moet nog blijken. Zes pilot-gemeenten hebben al een kerkenvisie opgesteld: Rotterdam, Súdwest Fryslân, Zaanstad, Amersfoort, Oss en Ooststellingwerf. Uit een rondgang van deze krant blijkt dat dat bepaald niet vanzelf ging”.

Bron en meer informatie: Trouw

Dossier Kerkenonderzoek Trouw

Eerste Kerkenvisies klaar

Een zestal pilotgemeenten ging in 2018 aan de slag met hun kerkenvisie, met ondersteuning van een procesbegeleider en in sommige gevallen een architect. Inmiddels zijn Rotterdam en Oss klaar, en ligt de visie van Súdwest-Fryslân ter inzage voor. Frank Strolenberg, programmamanager Toekomst Religieus Erfgoed, maakt de balans op.