Kennis voor het behoud van kerkgebouwen: vul onze enquete in!

30-09-2021 | Met de enquete Kennis voor het Behoud van Kerkgebouwen peilt de VBMK de kennisbehoefte over dit onderwerp.

Wie betrokken is bij het behoud en beheer van kerkgebouwen, krijgt met heel uiteenlopende onderwerpen te maken. Van vrijwilligersvergoedingen tot veiligheidszorg, van erfgoed tot exploitatie. Kunt u alle informatie die u nodig heeft, makkelijk vinden? Zijn er onderwerpen waarover u graag meer wilt weten? En op welke wijze leert u het liefste bij? We horen het graag!

De Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) is landelijk steunpunt voor kennis, informatie en advies over het behoud en beheer van (monumentale) kerkgebouwen. Sinds 2018 zetten we ons daar samen met de andere partners van de Nationale Kerkenaanpak extra voor in. Inmiddels is er veel kennis en ervaring bij elkaar gebracht en verspreid. Met de enquete Kennis voor het Behoud van Kerkgebouwen nemen we de stand van zaken op en inventariseren we uw wensen.

De uitkomsten van de enquete gebruiken we bij het versterken van onze kennisfunctie. Uw inbreng is dus van groot belang!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Meer over de enquete

De enquete kan worden ingevuld door iedereen die betrokken is bij het beheer van kerkgebouwen. Heeft u collega’s die hiermee werken? Heeft uw organisatie verschillende kerkgebouwen in beheer? Stuur de enquete graag door!

Uw reactie is anoniem. De uitkomsten worden bekend gemaakt op deze website.

Sluitingsdatum: 17 oktober 2021. Tot die datum kunt u uw reactie nog bewerken.

Vragen over de enquete? Neem contact met ons op via info@vbmk.nl

Lukt online invullen niet?