Kamer geeft opdracht voor bescherming interieurensembles kerken

Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma worden opgezet om de interieurensembles in Rijksmonumentale kerken aan te wijzen en te beschermen. Die opdracht heeft de Tweede Kamer op 27 november gegeven aan de regering. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber werd in meerderheid gesteund.

De motie werd aangenomen na de start van de Nationale Kerkenaanpak op 10 november. Gemeenten gaan de komende jaren in heel Nederland actief aan de slag met het opstellen van kerkenvisies.

Maar nu gaan de Kamerleden verder. Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma worden opgezet om Rijksmonumentale kerken samen met het aanwezige interieur aan te wijzen als interieurensemble. Een mogelijkheid die al in de nieuwe Erfgoedwet was vastgelegd, maar waarvan tot op heden nog geen gebruik van is gemaakt. Ook moet, zo stellen de Kamerleden, bij het opstellen van de nieuwe kerkenvisies extra aandacht worden geschonken aan de kwetsbare interieurs van kerken. Bij sloop of herbestemming blijkt nu namelijk dat juist de interieurs vaak worden aangetast.

Bron: Heemschut