Jonge Nederlandse kerkgebouwen in kaart gebracht

30-04-2019 | Welke jonge kerkgebouwen zijn er in Nederland nog te vinden? U kunt ze nu opzoeken op de interactieve Kerkenkaart die op 24 april werd gepresenteerd tijdens het symposium ’Nederlandse kerken op de kaart gezet’.

De Kerkenkaart, ontwikkeld in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, brengt de gegevens van ruim 4.500 jonge kerken in beeld. Herman Wesselink verzamelde deze gegevens voor zijn dissertatie van 2018 ‘Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen’. Wesselink richtte zijn onderzoek op kerkgebouwen gebouwd in de periode 1800-1979: “Het voortbestaan van deze ‘jonge’ kerkgebouwen is, anders dan dat van kerkgebouwen uit eerdere eeuwen, niet meer vanzelfsprekend in de hedendaagse, ontkerkelijkte samenleving. In de afgelopen decennia zijn vele kerkgebouwen uit deze periode al gesloopt, terwijl vele nog bestaande gebouwen in hun voortbestaan worden bedreigd: van de ongeveer zesduizend kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 zijn er ruim duizend gesloopt. Tegelijkertijd gaat het om belangwekkend en veelzijdig erfgoed: erfgoed met kunsthistorische, stedenbouwkundige en religieus-historische waarde. Om – meer dan in het verleden wel is gebeurd – goede keuzes te maken ten aanzien van kerkgebouwen die hun functie hebben verloren, is het van belang om te weten wat we (nog) in huis hebben: zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht van de jonge Nederlandse kerkgebouwen is geboden. Een volgende kwestie is hoe deze keuzes moeten worden gemaakt. Hoe weten we welke kerken we (integraal) moeten behouden en welke niet?”

De Kerkenkaart is beschikbaar gemaakt op Geoplaza. De gebruiksaanwijzing vindt u hier.
Klik hier voor de dissertatie van Herman Wesselink.

Tijdens het symposium belichtten diverse sprekers de waarde van de Kerkenkaart voor verder wetenschappelijk onderzoek en bij de actuele bezinning op het gebruik van kerkgebouwen in de toekomst.

Klik hier voor een samenvatting van de diverse voordrachten, opgesteld door Kees Doevendans, oud bestuurslid van de VBMK.