Inventarisatie: welke restauratiebehoefte is er rond rijksmonumenten?

17-01-2024, FIM | Hylkema Erfgoed en Fenicks doen in opdracht van OCW onderzoek naar de restauratieopgave betreffende de rijksmonumenten (woonhuismonumenten uitgezonderd) in het komende decennium.

In het onderzoek wordt op landelijk niveau gekeken naar de restauratiebehoefte, de financiële omvang daarvan en de mate waarin subsidies (in het huidige systeem) en de eigen bijdrage van eigenaren (gebruik makend van de faciliteiten van het Restauratiefonds) daarin kunnen voorzien. Ook wordt gekeken naar de provinciale subsidieregelingen en de bijdrage die incidentele investeringen door het Rijk eerder hebben geleverd aan de uitvoering van noodzakelijk restauraties. Een aantal relevante vragen voor dit onderzoek zijn:

  • Welke restauratieopgave wordt verwacht de komende tien jaar?
  • Welke financiële opgave zal daarmee gemoeid zijn? – In hoeverre en op welke manier kunnen de subsidiemiddelen van Rijk en provincies hierin voorzien, aanvullend op de eigen investering van de eigenaren, die daarbij gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Nationaal Restauratiefonds?
  • Zijn de eigen bijdrage en de subsidies samen voldoende om in de behoefte te voorzien en zo niet, wat is dan het financiële tekort?

Wilt u uw ideeen hierover kwijt? Stuur uw reactie naar: info@fimnederland.nl

Bron: FIM-flits 12 januari 2024