Inspectie publiceert Handreiking Monument en Overtreding

12-04-2022, RCE | Steeds meer gemeenten treden actief op bij overtredingen bij rijksmonumenten. Gelijktijdig is er bij gemeenten behoefte aan kennis hoe te handelen bij overtredingen. Reden voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed om ‘Monument en overtreding. Handreiking voor gemeenten bij strafrechtelijke handhaving’ te publiceren.

Het zonder vergunning verwijderen van historisch voegwerk van een beschermd grachtenpand, het ingooien
van glas-in-lood ramen van een monumentaal kerkgebouw, het zonder vergunning bouwen op een beschermde historische buitenplaats of de verwaarlozing van een monumentale boerderij. Zomaar een paar voorbeelden van wat er in de praktijk fout kan gaan. In al deze gevallen gaat het om verlies of dreiging van verlies van monumentale waarden. Er is sprake van een overtreding indien er wordt gehandeld in strijd met regels voor de bescherming van monumenten. Er kan sprake zijn van een overtreding of zelfs van een misdrijf.

Met de handreiking wil de Inspectie gemeenten op weg helpen als zij overwegen om aangifte te doen van een overtreding van regels voor de bescherming van monumenten. De publicatie verwijst naar relevante wetsartikelen, geeft aan hoe een gemeente te werk kan gaan en laat zien hoe een aangifte opgebouwd kan worden. Monument en overtreding betreft een aanvulling op de handreiking Instandhoudingsplicht Rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), die de bestuursrechtelijke handhaving belicht.

De focus ligt op gebouwde rijksmonumenten, maar is ook van toepassing op groene en archeologische rijksmonumenten.

Bron en verder lezen: RCE

Download de Handreiking