Het Ziltepad langs noordelijke kerken is geopend

31-08-2023, SOGK/AFT | Stichtingen Groninger kerken en Alde Fryske Tsjerken hebben vandaag het Ziltepad geopend in en rondom de kerken Oostrum (FRL), Vierhuizen (GR) en Hornhuizen (GR). Zij deden dat door de eerste unieke lino ontwerpen van de kerken, gemaakt door beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra, af te drukken op de stempelkaart. Hiermee is de route het Ziltepad geopend voor wandelaars en fietsers die de Waddenkust bewust willen ontdekken.
 
Ruim 400 deelnemers in eerste twee maanden
De opening van het Ziltepad betreft de start van een pilotperiode van twee maanden, september en oktober, waarin met ruim 400 proefdeelnemers de route of delen ervan worden verkend. Met de verkregen feedback van de proefdeelnemers willen beide stichtingen de verdere ontwikkeling van het Ziltepad toekomstbestendig maken.
 
Ook yoga, zingen in de kerk of kunst
Ruth ter Voort, projectleider van het Ziltepad vertelt: “Behalve de route van Oostrum, Vierhuizen en Hornhuizen zijn er ook aanvullende activiteiten waarmee deelnemers hun dag kunnen starten, verdiepen, verrijken of afsluiten. Zo kan de dag begonnen worden met zingen in de kerk, een stiltemeditatie, yoga of Chi Gong. Maar de dag kan ook verrijkt worden door het bezoeken van een van de kunsttentoonstelling zoals bijvoorbeeld de installatie ‘Tij’ van Hein van Delft, of het bezoeken van een interessante historische lezing of natuurexcursie.”

Uitbreiden naar gehele Waddenkust
De beide stichtingen zijn, in zeer nauwe en intensieve samenwerking met Visit Wadden, deze pilot gestart om te ontdekken hoe kansrijk het is om voor de lange duur te investeren in het ontwikkelen van een lange afstandsroute van kerk naar kerk langs de Waddenkust. Op deze manier willen zij religieus erfgoed verbinden aan het bijzondere landschap, de unieke dorpen en haar inwoners, kunst en cultuur en het thema bezinning. Daarmee wordt de positie van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee verder ontwikkeld.

Vind alle informatie op Het Ziltepad