Herbestemmingssubsidie: aanvragen voor 30 november!

02-10-2019 | Eigenaren van moeilijk her te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde kunnen nu digitaal een aanvraag indienen voor de herbestemmingssubsidie. De subsidieregeling bevordert duurzaam gebruik van onder andere kerken, industriegebouwen, scholen en kloosters.

Met de subsidie voor herbestemming wil de rijksoverheid voorkomen dat panden die zich minder gemakkelijk lenen voor een andere bestemming, langere tijd leeg komen te staan en vervolgens achteruit gaan. De subsidie is niet voor woonhuizen aan te vragen.

Subsidie voor haalbaarheid en noodmaatregelen

De subsidie kan gebruikt worden voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming: wat zijn bijvoorbeeld potentiële functies en gebruikers? Ook voor (tijdelijke) noodmaatregelen die een pand tegen verval beschermen totdat de herbestemming plaatsvindt, is de subsidie in te zetten.

Subsidie tussen de €10.000 en €25.000

Per aanvraag geldt een minimum bedrag aan subsidiabele kosten van €10.000 en een maximum van €25.000. Jaarlijks is €2,4 miljoen beschikbaar voor de regeling, waarvan €1,7 miljoen voor haalbaarheidsonderzoeken en €0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Tot en met 30 november

Het aanvragen van de herbestemmingssubsidie kan tot en met 30 november via de website van de RCE.

Bron: RCE

Lees hier alles over de herbestemmingssubsidie