Heiligenbeeldenmuseum bestaat 25 jaar

23-04-2023, Heiligenbeeldenmuseum | In 2023 viert het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg het 25-jarig bestaan. Op zaterdag 1 april opende het museum de tentoonstelling ‘Met vallen en opstaan’. Enerzijds wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van het museum in die 25 jaar, anderzijds wordt in nauwe samenwerking met de kunstenaar en verzamelaar van kruisbeelden Wim de Mul een bijzondere expositie ingericht waarin het kruis in al zijn vormen wordt belicht. Een jubileumfilm brengt zowel het jubileum als het thema in beeld.

Op de zaterdagen vanaf 8 april t/m 28 oktober bestaat vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur de mogelijkheid om via de torentrappen van de H. Antonius  van Paduakerk de orgelzolder, de klokkenzolder en de kruisribgewelven boven de kerk te bezichtigen. De bezoekers worden begeleid door een museumvrijwilliger die ook relevante informatie verstrekt.

Bron en meer informatie: Heiligenbeeldenmuseum