Heemschut presenteert boek en brochure Religieus Erfgoed

05-01-2023, Heemschut | Wat is de stand van zaken en de toekomst van ons religieus erfgoed? Het is een van de meest gevoerde discussies binnen de erfgoedwereld. Om te inspireren en de discussie te voeden presenteert Heemschut een brochure en een boek over dit belangrijke thema.

Heemschut vindt het van groot belang dat er sprake is van een dialoog. Een dialoog tussen kerkgemeenschappen, de eigenaren en overheden, maar ook en vooral met burgers, en is daarom ook partner in de nationale agenda religieus erfgoed. Elke stap die gezet wordt om religieus erfgoed te behouden is er één.

Overal in het land zijn voorbeelden te zien van burgers die hard werken aan het behoud van hun lokale religieuze erfgoed. Heemschut verzamelde een aantal van deze voorbeelden en bracht die samen in een brochure Religieus Erfgoed.

Het boek ‘Religieus erfgoed, visie op een veranderend kerkenlandschap’ is het vijfde deel in de vernieuwde Heemschutserie en bevat drie hoofdstukken waarbij de lezer wordt meegenomen door een introductie in het onderwerp, de veranderende rol van kerken en een blik naar de toekomst. het boek is te bestellen bij Heemschut en kost € 14,95 inclusief verzendkosten.

Download de brochure Religieus Erfgoed

Bestel het boek Religieus Erfgoed

Bron: Heemschut