Heeft u plannen voor uw Friese monument? Dien uw voorstel in!

11-05-2023 | Eigenaren van Friese monumenten kunnen van 18 tot en met 22 september 2023 subsidie aanvragen voor onderhoud aan hun monument. Voor deze Subsidieregeling Monumenten (SUMO) kunnen eigenaren terecht bij de provincie. Dit jaar is in totaal 2,7 miljoen euro aan Rijks – en provinciaal geld beschikbaar.

De subsidie kan worden gebruikt voor:

  • Restauratie van rijksmonumenten (ook deelrestauraties)
  • Herbestemming van rijksmonumenten
  • Restauratie en herbestemming gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden
  • Plankosten

Let op: het indienen van de subsidievoorstellen start op 18 september 2023, en hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Bereid uw documenten dus goed voor.

Lees hier hoe de regeling werkt en hoe u uw voorstel kunt indienen