Grote betrokkenheid lokale erfgoedorganisaties bij kerkenvisies

20-07-2020, TRE | Dertig procent van de vrijwilligers binnen lokale erfgoedorganisaties is betrokken bij een kerkenvisietraject in de eigen gemeente, 70% is nog onbekend met de kerkenvisie, maar van dat percentage wil bijna 63% graag meer weten van wat een kerkenvisie behelst. Dat blijkt uit een landelijke enquête van Erfgoedvereniging Heemschut onder ruim 1400 organisaties, ingevuld door 658 daarvan.

Onder de bevraagde erfgoedorganisaties bevinden zich heemkundekringen, oudheidkundige verenigingen, historische verenigingen en burgerorganisaties die zich inzetten voor behoud of instandhouding van specifieke vormen van erfgoed of erfgoed in de eigen buurt of wijk. Erfgoedvereniging Heemschut, een van de oudste erfgoedverenigingen van Nederland, is één van de acht partners van programma Toekomst Religieus Erfgoed en vertegenwoordigt de burgerorganisaties. Het doel van de enquête is meer te weten te komen over wat er op lokaal niveau speelt en inzicht te krijgen in de wensen en waar de behoeften liggen. Uit de enquête blijkt verder een grote bereidheid om bij te dragen aan het stimuleren en tot stand komen van kerkenvisies. Tot slot vindt ruim 99% van de respondenten het belangrijk dat religieus erfgoed behouden blijft.

Bron en meer informatie: Toekomst Religieus Erfgoed

Meer lezen: Thema Kerkenvisies bij Heemschut