Gereformeerd kerkelijk erfgoed in twee jaar tijd met 4% gekrompen

26-08-2022 | De redactie van GereformeerdeKerken.info heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal gereformeerde kerkgebouwen in Nederland. Daaruit blijkt dat het aantal kerkgebouwen sinds de vorige inventarisatie in 2020 is gedaald van 506 naar 485. Geteld zijn kerkgebouwen die oorspronkelijk door een gereformeerde kerkenraad zijn gebouwd en nog dienst doen voor een gereformeerde kerk of protestantse gemeente.

GereformeerdeKerken.info biedt informatie over de landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Nederland (GKN) vanaf 1834. De website vermeldt sluitingen van (voormalig) gereformeerde kerkgebouwen en doet verslag van de laatste diensten die er worden gehouden.

Bron en verder lezen: GereformeerdeKerken.info