Gemeente Eindhoven wijst verzoek om Kerkenvisie af

26-02-2020 | In een reactie op een brief van de Henri van Abbe Stichting laat de gemeente Eindhoven weten dat een afzonderlijke Kerkenvisie geen passend antwoord is op de problematiek van beheer en herbestemming van religieus erfgoed.

Met een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad bepleitte de Henri van Abbe Stichting op 31 januari het opstellen van een Kerkenvisie voor de stad Eindhoven. De stichting stelt daarin dat het een onbegrijpelijke keuze is om monumentale kerkgebouwen onder te brengen in een algemeen monumentenbeleid: er zijn wezenlijke verschillen tussen kerken en bijvoorbeeld villa’s. Te denken valt aan verwarming, verduurzaming en de raampartijen. Daarnaast heeft een kerkgebouw een bijzondere maatschappelijke waarde. Ook is er de kanttekening dat religieus erfgoed vaak word omgeven door het nodige groen, dat eveneens bescherming verdient.

In een reactie schrijft het college op 20 februari dat ze zich goed bewust is van het unieke karakter van religieus erfgoed en de stevige opgaven rond beheer en herbestemming, maar dat een afzonderlijke kerkenvisie niet het juiste antwoord is. Ze zet liever in op het onderhouden van direct contact met de eigenaren en gebruikers van religieus erfgoed om kansen en knelpunten te bespreken.

De Henri van Abbe Stichting komt op voor de belangen van erfgoed in Eindhoven.

Bron: Van Abbe Stichting